Tổ Chức Sự Kiện Team Building Amazing Race Làng Rau Trà Quế Hội An

  • 05/07/2018
Amazing race team building tại làng rau Trà Quế Hội An là một concept vô cùng lý thú với cả du khách trong và ngoài nước do chương trình gắn liền với những sinh hoạt hằng ngày của người dân bản địa, ngoài mục đích team building còn kết hợp trải nghiệm và tìm hiểu văn hóa địa phương